logowing3

ประวัติความเป็นมา

กองบิน ๓

 

 

ประวัติความเป็นมาของฝูงบิน ๒๐๖ วัฒนานคร

                      สนามบินวัฒนานคร ฝูงบิน ๒๐๖ เป็นที่ตั้งหน่วยกำลังทางอากาศแห่งหนึ่งของ กองทัพอากาศ ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองแสง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มี เนื้อที่ประมาณ ๑๕,๗๙๐ ไร่ แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

                     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ กองทัพอากาศได้รับมอบที่ดินจากกองทัพบก และได้พัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ ตลอดมา ได้ก่อตั้งพื้นที่แห่งนี้เป็นสนามบินชายแดน ประกอบด้วยอาคารชั่วคราวประมาณ ๘๐ หลัง ล้อมรั้วพื้นที่สนามบินเท่าที่จำเป็นไว้ ๒,๑๐๐ ไร่ ได้ขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด และปรับปรุงผิวสนามบินเป็น แอลฟัลท์คอนกรีต ในปี ๒๕๑๖ ได้ยกสนามบินเป็นฐานบินวัฒนานคร และได้เริ่มวางกำลังทางอากาศในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ตามแผนการฝึกร่วมกับกำลังภาคพื้น

                         

 

 


อนุสาวรีย์วีรชนกองทัพอากาศ ฝูงบิน 206
 

 

               การต่อสู้ของเหล่าวีรชนผู้กล้าที่ได้ปกป้องฝืนแผ่นดินไทย ณ สนามบินวัฒนานครแห่งนี้ ซึ่งในอดีตเคยสร้างวีรกรรมไว้ โดยจะนำมากล่าวในเหตุการณ์ของสงคราม ๒ ครั้ง คือ
               กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพาในกรณีพิพาทไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ ถึง ๒๔๘๔ วีรกรรมที่เกิดขึ้น คือ เมื่อเย็น
วันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เรืออากาศเอกเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ผู้บังคับฝูงบินขับไล่ที่ ๘๐ วัฒนานคร และลูกหมู่ ซึ่งมี จ่าอากาศเอก ลออ จาตกานนท์ และ จ่าอากาศเอก ศักดิ์ อินทปุระ ได้นำเครื่องบินขับไล่แบบ ๑๐ (ฮอว์ก ๓) จำนวน ๓ เครื่อง บินลาดตระเวนรบรักษาเขตเหนือบริเวณอรัญประเทศ ได้พบเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ โปเตส์ ๖๓ ของฝรั่งเศส ๑ เครื่อง กับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง แบบโมราน ทำหน้าที่คุ้มกันอยู่ข้างบน ๓ เครื่อง หัวหน้าหมู่ให้สัญญาณลูกหมู่เข้าสู้รบมุ่งเข้าโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิด ส่วนลูกหมู่เข้าสกัดกั้นสู้กับเครื่องบินขับไล่ในอัตราส่วน ๓ ต่อ ๒ ผลการสู้รบเครื่องบินทิ้งระเบิดของข้าศึกถูกยิงตก นักบินโดดร่มหนีเข้าป่าไปได้ ๑ คน นอกนั้นเสียชีวิตอยู่กับเครื่องบิน ส่วนเครื่องบินขับไล่ข้าศึกโดนยิงตก ๑ เครื่อง อีก ๒ เครื่อง ผละหนีจากการสู้รบกลับไป ฝ่ายเราได้รับความปลอดภัย

             เหตุการณ์ครั้งที่ ๒ คือ สงครามมหาเอเซียบูรพา ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๔๘๔ ถึง ๒๔๘๘ วีรกรรมทหารอากาศสนามบินวัฒนานคร คือ เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ ๘ ธันวาคมพุทธศักราช ๒๔๘๔ เมื่อกองกำลังทหารของญี่ปุ่น ซึ่งมีอาวุธครบมือ มีรถถังขนาดเล็กและปืนใหญ่จากเรือใช้ยิงสนับสนุน ได้ยกพลขึ้นบกที่อ่าวประจวบ และอ่าวมะนาว เพื่อยึดพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หวังใช้เป็นเส้นทางเดินทัพไปยังประเทศพม่า รวมทั้งจัดกำลังทางอากาศส่วนหนึ่งเข้ามาโจมตีสนามบินวัฒนานคร ซึ่งทหารอากาศในสนามบินวัฒนานครได้ทำการต่อต้านฝ่ายข้าศึกอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีอากาศยานที่พร้อมสามารถขึ้นทำการรบได้ จำนวน ๓ เครื่อง โดยญี่ปุ่นได้ส่งเครื่องบินขับไล่ทันสมัย แบบเซนโตกิ
จำนวน ๑ ฝูงบิน ประมาณ ๒๑ เครื่อง เข้าโจมตีสนามบินวัฒนานคร กำลังข้าศึกส่วนหนึ่งได้ยิงลงมายังเครื่องบินที่จอดอยู่กับพื้น กองบังคับการและอาคารต่าง ๆ กำลังอีกส่วนหนึ่งบินคุ้มกันอยู่ด้านบน นักบินขับไล่ทั้งสามคน ได้แก่ เรืออากาศเอก ไชย สุนทรสิงห์, เรืออากาศเอก ชิน จิระมณีมัย และ เรืออากาศตรี สนิท โพธิเวชกุล ได้นำเครื่องบินขับไล่แบบ ๑๐ (ฮอว์ค ๓) วิ่งขึ้นและเข้าสกัดกั้นต่อสู้กับเครื่องบินขับไล่ของข้าศึก จำนวน ๒๑ เครื่อง ซึ่งกำลังครองความได้เปรียบทุกประการ และในที่สุดได้ถูกเครื่องบินของข้าศึกรุมยิง ทำให้เครื่องบินฝ่ายไทยตกหมดทั้งสามเครื่อง มีผลให้นักบินผู้กล้าหาญทั้ง ๓ ท่าน ได้เสียชีวิตลง โดยได้ปฏิบัติภารกิจเต็มความภาคภูมิของตนจนวาระสุดท้าย

             การต่อสู้ของเหล่าวีรชนผู้กล้าเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ และปกป้องผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ เป็นที่ประจักษ์แก่ทหารและพี่น้องประชาชนชาวไทย ตลอดจนชาวต่างชาติโดยไม่รู้ลืม และในปี พุทธศักราช ๒๕๔๔ กองทัพอากาศจึงได้จัดสร้างอนุสาวรีย์วีรชนกองทัพอากาศขึ้นที่ ฝูงบิน ๒๐๖ แห่งนี้ เพื่อให้ทหารอากาศและประชาชนคนไทยได้รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูเกียรติวีรชนผู้กล้าทั้งสามท่าน ซึ่งได้เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไทยในสงคราม มหาเอเชียบูรพา ให้ปรากฏอยู่สืบตลอดกาล.

------------------------------------------------