ผู้บังคับการกองบิน ๓ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๓

ผู้บังคับการกองบิน ๓ ตรวจจุดบริการประชาชน ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิดช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ผู้บังคับการกองบิน ๓ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๓ นำกำลังพลกองบิน ๓ มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนซึ่งประสบภัยหนาว ในพื้นที่ ตำบลบ้านโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เสนาธิการกองบิน ๓ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตรวจสภาพยานพาหนะกำลังพล กองบิน ๓ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น ด้านการจราจร ที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

รองผู้บังคับการกองบิน ๓ ร่วมพิธีเปิดโครงการเดินทางปลอดภัย ร่วมใจต้านภัยโควิด-๑๙ ปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมี พลตำรวจตรี ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รองผู้บังคับการกองบิน ๓ นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ร่วมสนับสนุน ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ตำรวจภูธรวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในโครงการ Smart Safety Zone 4.0

รองผู้บังคับการกองบิน ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ดำเนินการกับเยาวชนโดยรอบพื้นที่กองบิน ๓ ประจำปี ๖๕ เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการต่อต้านยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนวัฒนานคร

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ ให้การต้อนรับ