ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะฯได้เดินทางมาเยี่ยมอำลาเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๓ โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ พร้อมด้วย คุณภาวดี คงเสถียร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๓...

ผู้บังคับการกองบิน ๓ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี

ผู้บังคับการกองบิน ๓ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเเละพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธี

ผู้บังคับการกองบิน ๓ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ เสนาธิการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ประธานชมรมแม่บ้านและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๓ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

รอง ผอ.กนพ.สนภ.ทอ. หัวหน้าคณะตรวจส่งเสริมความปลอดภัยและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการด้านนิรภัย ณ กองบิน ๓ และบรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงานด้านนิรภัย ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ ให้การต้อนรับ

ผู้บังคับการกองบิน ๓ นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการกองบิน ๓ ร่วมกิจกรรมเพาะชำต้นไม้เตรียมนำไปปลูกเพื่อปรับภูมิทัศน์ในบริเวณกองบิน ๓ ณ โรงเรือนเพาะต้นไม้กองบิน ๓

ผู้บังคับการกองบิน ๓ เปิดโครงการค่ายเยาวชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยรอบ กองบิน ๓ จำนวน ๔๐ คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และทำกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมนาวาฟาร์มวิลเลจ...

เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการการเงินประจำปีงบประมาณ ๖๕ ณ กองบิน ๓ และบรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงานด้านการเงินปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ ให้การต้อนรับ