นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองบิน ๓ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๓ เสนาธิการกองบิน ๓ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๓ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง กองบิน ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓๔