นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ เป็นประธานในพิธีขอขมาผู้บังคับบัญชาเพื่อลาอุปสมบท ของข้าราชการ กองบิน ๓ ณ ห้องรับรองกองบิน ๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔