นาวาอากาศเอก ณรงค์วิทย์ กิตติศิริประพันธ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๓ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานฯ ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔