พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ กองบิน ๓ โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔