กองบิน ๓ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี”  นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของกำลังพล โดยร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าหน่วยงาน ณ กองบังคับการ กองบิน ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔