นาวาอากาศเอก อาจณรงค์ กองนิล เสนาธิการกองบิน ๓ ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔