นาวาอากาศเอก ณรงค์วิทย์ กิตติศิริประพันธ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๓ ร่วมพิธีเปิดโครงการเดินทางปลอดภัย ร่วมใจต้านภัยโควิด-๑๙ ปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมี พลตำรวจตรี ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔