กองบิน ๓ จัดกิจกรรมตรวจฟรีขับขี่ปลอดภัย
นาวาอากาศเอก อาจณรงค์ กองนิล เสนาธิการกองบิน ๓ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตรวจสภาพยานพาหนะกำลังพล กองบิน ๓ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น ด้านการจราจร ที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมของยานพาหนะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุภาคพื้นที่สามารถป้องกันได้ ณ แผนกขนส่ง กองบิน ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔