กองบิน ๓ จัดพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑

นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๓ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔