กองบิน ๓ จัดกิจกรรมเพาะชำต้นไม้เตรียมนำไปปลูกเพื่อปรับภูมิทัศน์  นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการกองบิน ๓ ร่วมกิจกรรมเพาะชำต้นไม้เตรียมนำไปปลูกเพื่อปรับภูมิทัศน์ในบริเวณกองบิน ๓ ณ โรงเรือนเพาะต้นไม้กองบิน ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕