กองบิน ๓ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ เสนาธิการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ประธานชมรมแม่บ้านและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๓ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารกองบังคับการ กองบิน ๓ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕