กองบิน ๓ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเเละพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕