ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมอำลาเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแก้ว

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะฯได้เดินทางมาเยี่ยมอำลาเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๓ โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ พร้อมด้วย คุณภาวดี คงเสถียร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๓ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๓ โดยกองบิน ๓ ได้จัดทหารกองเกียรติยศให้การต้อนรับและจัดพิธีสดุดีเพื่ออำลาเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระเเก้ว เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕