รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำปี 2564

ประจำเดือน มกราคม  คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด
ประจำเดือน มีนาคม  คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด
ประจำเดือน เมษายน  คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด
ประจำเดือน พฤษภาคม  คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด
ประจำเดือน มิถุนายน  คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด
ประจำเดือน กรกฎาคม  คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด
ประจำเดือน สิงหาคม  คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด
ประจำเดือน กันยายน  คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด
ประจำเดือน ตุลาคม  คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด
ประจำเดือน พฤศจิกายน  คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด
ประจำเดือน ธันวาคม  คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด