bullet saftey

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 • A20220809
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220805-5
  พิธีมอบโล่เกียรติยศเฉลิมอากาศ แก่ครูการบินดีเด่น
 • A20220805-4
  เสนาธิการทหารอากาศ​ ตรวจเยี่ยมสถานีรายงานภูสิงห์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • A20220727-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับการเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ
 • A20220805-3
  เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ (หัวหิน)
 • A20220808
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
 • D20220804
  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ "มีภารกิจตรวจคัดเลือก ศิษย์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
 • D20220705
  การรับสมัครและแจ้งกำหนดการทดสอบ โครงการพัฒนาด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ น.ประทวน
 • D20220610
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • D20220609
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”
 • D20220531
  ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกองทัพอากาศ สั่งซื้อมังคุดช่วยเหลือชาวสวนจากภาคตะวันออก
 • D20220502
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครหลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสาร์-อาทิตย์ สำหรับกำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 • C20220803-3
  หน่วยเคลื่อนที่ ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมออกปฏิบัติการ "ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วย" ในเดือน สิงหาคม 2565 เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงวิกฤต Covid-19
 • C20220803-2
  กรมเเพทย์ทหารอากาศ โดย ศูนย์บริการวัคซีน กองทัพอากาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับกำลังพล ทอ. เเละ ข้าราชการบำนาญ ทอ.
 • C20220803-1
  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์
 • C20220803
  โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ
 • C20220801
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับ สถานที่ราชการของ ทอ.ประจำปี ๖๕
 • C20220224
  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • E20220630
  กองทัพอากาศ นำเครื่องบิน F-16 ขึ้นบินลาดตระเวนรบ บริเวณแนวชายแดน อำเภอพบพระ จังหวัดตาก หลังตรวจพบอากาศยานทางทหาร บินล้ำแดน
 • 20220307
  โฆษก ทอ.เปิดเผย เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกบิน เบื้องต้นนักบินสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย