การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)