ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน มกราคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน กุมภาพันธ์  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน มีนาคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน เมษายน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน พฤษภาคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน มิถุนายน  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน กรกฎาคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน สิงหาคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน กันยายน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน ตุลาคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน พฤศจิกายน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน ธันวาคม (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)