นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตน้ำดื่มสะอาด ตามโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) มอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหมู ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และส่งมอบระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประปาชุมชน ณ ชุมชนหมู่บ้านหนองหมู ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือชุมชน ประกอบด้วย ๑) การจัดสร้างถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ ๒) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตประปาชุมชนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า
ทั้งนี้ "โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต" ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยช่วยเหลือชุมชนไปแล้วกว่า ๓๑ แห่ง ทั่วประเทศ