นาวาอากาศเอก ณรงค์วิทย์ กิตติศิริประพันธ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๓ ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฯ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔