นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๓ นำกำลังพลกองบิน ๓ มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนซึ่งประสบภัยหนาว ในพื้นที่ ตำบลบ้านโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ วัดศาลาคูณ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔