กองบิน ๓ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ศุภชัย ทัตทวี รอง ผอ.กนพ.สนภ.ทอ. หัวหน้าคณะตรวจส่งเสริมความปลอดภัยและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการด้านนิรภัย ณ กองบิน ๓ และบรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงานด้านนิรภัย ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการกองบิน ๓ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕